Kanovaren

In veel van deze situaties kan een outdoor bijeenkomst op het water weer energie aan het team en de teamleden geven. Door het ‘praten’ even te verlaten en het ‘doen’ (ervaren) in een andere omgeving centraal te stellen ontstaat vaak een nieuwe dynamiek. Knelpunten en onuitgesproken (juist ook positieve) zaken komen op het water snel boven drijven, de omgeving stimuleert openheid en de teamspirit krijgt een nieuwe impuls. Met elkaar wordt een ‘collectieve ervaring’ gebouwd.

Een team-ontwikkelingsbijeenkomst op het water kan op zichzelf staan (minimaal 2 uur) of het begin van ‘meer’ zijn. Een of meer gerichte teamopdrachten/games vormt altijd de start.

Is maatwerk gewenst? De doelstellingen kunnen vooraf met de opdrachtgever besproken en de opdrachten/games hierop gericht worden.