Protocol privacygegevens avg

Hoe is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld

bij gastenverblijf De Weesper Koe?

 

Het doel van de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.Gastenverblijf De Weesper Koe heeft aan de hand van onderstaand stappen-plan beschreven wat zij heeft ondernomen c.q. geregeld heeft rondom de AGV wetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is in de EU.

 

Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker?
Eigenaar: Irene Hooijer-Otten

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

NAW gegevens - telefoonnrs. - contactpersoon

 

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen? 

Email (outlook) en op papier in ordner t.w.: reserveringsformulier en factuur

 

Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om datalekken te voorkomen?

Informatie van een klant wordt bij ons voornamelijk bijgehouden in outlook en in een ordner. Deze ordner staat in een afgesloten kast in het kantoor. Er is natuurlijk info-uitwisseling via de PC . De PC wordt alleen gebruikt door de eigenaar en is beveiligd met een wachtwoord en ook met een goed antivirus programma.

 

Welke procedure wordt gevolgd bij de constatering van een datalek? 

indien er zich een datalek voordoet, zal de eigenaar dit documenteren. Is het data lek van dien aard ernstig dan zal eigenaar de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen. Ook zal in geval van ernstige melding een melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke mate en duur van geheimhouding is van toepassing op de gegevens?

De gegevens worden alleen gebruikt voor de vastlegging van een aanvraag/boeking. Daarna wordt dit nog enkele tijd bewaard totdat de factuur is voldaan. 

 

Worden de gegevens na afloop teruggeleverd of vernietigd? 

De gegevens worden verwijderd van de PC en de papieren in de ordner vernietigd.