De Boerderij

Het is altijd een drukte van belang op de boerderij.

 

Anno 1893

Anno 1893

De rustieke boerderij is d.m.v. een "zomerhuis en "winterhuis"aan elkaar geschakeld. Aan het winterhuis zit de stal waar onze koeien ochtend en avond worden gemolken. Zomers lopen ze heerlijk buiten in de wei en zij staan 's winters op stal. Om de 3 dagen wordt de melk opgehaald en van de melk wordt in de fabriek kaas gemaakt. De kalfjes die geboren worden groeien bij ons op tot een volwaardige melkkoe en blijven dan in onze veestapel.

Ook worden er elk voorjaar weer lammetjes geboren. Al die lammetjes zitten met hun moeder (ooi) in een grote schuur en zodra het mooi weer wordt, zo rond eind april, gaan zij het weiland in, al dartelend en mekkerend achter hun moeder aan. Voor het eerst naar buiten, het blijft een festijn.

Onze polder is 230 ha. groot en grenst aan de Ankeveense Plassen. als er ijs ligt worden daar de alom bekende schaatstochten gehouden.

 

Het is een waterrijk gebied dat grenst aan één van de schoonste plassen van Noord-Holland nl. de Spiegelplas. Ook het Naardermeer ligt vlabij.

Wij doen aan vrijwillig agrarisch natuurbeheer t.w.: vogelnestbescherming (van de grutto en de kievit) en botanisch slootkantbeheer. Dit is gericht op het ontwikkelen van meer biodiversiteit.

Enkele soorten plantjes die in onze slootkanten voorkomen zijn:

moerasvergeet-mij-niet, egelboterbloem, zwanenbloem, waternavel, pijptorkruid en pinksterbloem.

Voor de overwinterende ganzen zijn wij foerageergebied.

Kom eens bij ons aan, wij vertellen graag over het boerenleven.